rocznica czerwca 1989 roku

Obchody rocznicy pierwszych prawie wolnych wyborów w 1989 roku